Projektarbete Människa-Natur-Teknik 1993

NENTSISKA KNIVEN

- är den sibiriska kniven överlägsen att tälja med?

Jonas Jernberg, Urban Johansson, Reine Källgren, Enar Mella


Den nentsiska kniven skiljer sig från en vanlig morakniv genom att den har en slipad eggfas istället för två. Bladet har en helt plan undersida. Sådana enfasade knivar används bl a av nentser och evenker i Sibirien och har i andra utformningar brukats av nordamerikanska indianer och eskimåer.

Eftersom eggen är slipad endast från den ena sidan och undersidan som är flat, vilar mot trästycket man täljer i, skär den nentsiska kniven inte igenom och sönder träfibrerna utan skär liksom en hyvel längs med dem. Detta gör att avverkningen är effektiv och balansen god. Den nentsiska kniven är längre och smalare än morakniven, och knivudden är utdragen till en smal spets. Spetsen används av nentserna för att skära ut tapphål med när de tillverkar slädar och andra träföremål.


Överst: Vår traditionella täljkniv. Mitten: Krumkniv använd av kanadensiska indianer.
Man arbetar med kniven emot sig. Underst: den nentsiska kniven.Till höger visas eggarna i tvärsnitt.

När nentserna täljer med sina knivar, arbetar de inte som vi med kniv samt trästycke fritt spelande i händerna, utan håller i stället kniven löst och stilla mot knä och underben och drar sedan arbetsstycket bakåt vid sidan av benet. Detta ökar kraften, uthålligheten samt ger bättre precision.

För att själva se och känna skillnader mellan våra vanliga moraknivar med tvåfasegg, och den nentsiska kniven med en eggfas, smidde vi oss, efter nentsiska mått, var sin kniv. För att sedan testa kniven, och se om dess egenskaper var bättre än den vanliga täljknivens, tillverkade vi två paddlar ur grova, ohyvlade björkplankor. Vi yxade först grovt till paddelns form och gick sedan över till att arbeta med knivarna, fritt och på samma sätt som vi sett nentserna göra. Träet var hårt och svårarbetat, men kniven tycktes effektiv där mycket trä skulle avverkas i räta linjer längs fiberriktningen, som i paddelskaftet, paddelns kanter och flatsidornas yttre delar. I mitten av paddelbladet var det svårare att komma åt, så där tog vi en hyvel till hjälp.

Nackdelen med kniven är att den enfasade eggen gör att det inte är lika självklart hur man gör för att tälja med eggen mot kroppen. Det går inte bara att vända på kniven som med en vanlig morakniv utan ett specielt grepp krävs. Små sniderier görs bättre med en tunn kort täljkniv. Men den nentsiska kniven är inte heller en finsnickerikniv, utan en praktisk och effektiv överlevnadskniv som används, främst i grovsnickeri, bl a till att göra livsnödvändigheter som skidor och slädar.

Ypperlig

Här följer några subjektiva intryck om hur den nentsiska kniven är att använda.

Urban:
- Jag har använt min kniv i två månader nu och trivs mycket bra med den. Jag har använt den i slöjdsalen och veckovis när jag levt i skogen. Där har jag använt den till allehanda praktiska göromål. Det grova träskaftet gör att den är bekväm att hålla och arbeta med och det underlättar arbete utomhus i kyla betydligt. Jag använder min kniv till i stort sätt allt man kan ha en kniv till, men eftersom den är lång och spetsig är den inte så bra att flå djur med.

Enar:
- Den nentsiska kniven är en kul kniv, som har en slipad eggfas på bladet. När man täljer sitter man ned och har kniven i ett stadigt grepp, och arbetar med virket. Vårt projekt var att tälja en paddel. Det gick bra fast lite trögt då träet var torrt och hårt. Jag provade att tälja i färskt trä, det gick strålande.

Jonas:
- Den nentsiska kniven är bra när man vill arbeta kraftfullt. Skaftet gör att man kan hålla ett fast och säkert grepp. Den är rejäl att arbeta med. Den smala spetsen passar utmärkt som borr.

Reine:
- Jag har använt den nentsiska kniven under ett par månader, och jag finner den helt ypperlig. Kniven påminner lite grand om en hyvel där den plana sidan följer träets fibrer. Tekniken som innebär att man låser kniven vid knät och drar åt sig arbetsstycket möjliggör stor avverkning, många gånger upp till 90 procent av arbetsstyckets längd. Problem uppstår dock när man vill tälja emot sig, då eggvinkeln är vänd neråt, och den dubbla mot en vanlig kniv.


Fler MNT-projektarbeten

Andra uppsatser & artiklar

Institutet för Forntida Teknik

Institutet för Forntida Teknik / juli 1998