Sammanställning av resultat från försök med keramikskärvor som skinnskrapor.
Lotten Nystrand och Cecilia Målare, Bäckedal våren 2000.

Rapport

FÅR

 

Färskt

Torkat

Saltat

Temp. – keramik-
bränning

Skrapning

Mjukgörning

Skrapning

Skrapning

Mjukgörning

 

 

 

Hårt underlag

550° C

 1. 4/1
 2. 7 min.
 3. B
 4. 15 st.

 

 

 1. 1
 2. 3 min.
 3. -
 4. Oräkn.

 

 1. 4
 2. 10 min.
 3. B
 4. 1-3 st.

790° C

 1. 3/1
 2. 5 min.
 3. B
 4. 15 st.

 

 

 

 1. 1
 2. 5 min.
 3. -
 4. Oräkn.
 1. 5
 2. 20 min.+
 3. FB
 4. 1–2 st.

 

 

960° C

 1. 4/1
 2. 10 min.
 3. FB
 4. 12 st.

 

 1. 1
 2. 5 min.
 3. -
 4. Oräkn.
 1. 4
 2. 10 min.
 3. B
 4. 2–4 st.

 

 

Mjukt underlag

550°

 1. 4/2
 2. 10 min.
 3. B
 4. 8 st.
 1. 3
 2. 10 min.
 3. B
 4. 1-3 st.

 

 1. 1
 2. 3 min.
 3. -
 4. Oräkn.
 1. 4
 2. 8 min.
 3. B
 4. 2–4 st.
 1. 4
 2. 30 min.
 3. B
 4. 4 st.

790° C

 1. 4/3
 2. 6 min.
 3. B
 4. 8 st.
 1. 3
 2. 5-10 min
 3. B
 4. 1-3 st.

 

 1. 1
 2. 3 min.
 3. -
 4. Oräkn.
 1. 4
 2. 20 min.
 3. B
 4. 2 – 3 st.
 1. 4+
 2. 20 min.
 3. B
 4. 3 st.

960° C

 1. 4/3
 2. 12 min.
 3. B
 4. 7 st.
 1. 3
 2. 5 min.
 3. B
 4. 1-3 st.

 

 1. 1
 2. 3 min.
 3. -
 4. Oräkn.
 1. 4
 2. 25 min.
 3. B
 4. 2–4 st.

 

 

Uppspänt

 

 

 

550° C

 1. 4/3+
 2. 7 min.
 3. B
 4. 12 st.

 

 1. 1
 2. -
 3. -
 4. Oräkn.
 1. 3
 2. 18 min.
 3. B
 4. 1–3 st.

790° C

 1. 3/3
 2. 12 min.
 3. B
 4. 8 st.
 1. 1/3*
 2. 3/5* min
 3. -
 4. Oräkn.

 

 1. 1
 2. -
 3. -
 4. Oräkn.

 

 1. 4
 2. 20 min.
 3. B
 4. 1–2 st.

960° C

 1. 3+/ 3
 2. 10 min.
 3. b
 4. 7 st.

 

 1. 1
 2. -
 3. -
 4. Oräkn.
 1. 3+
 2. 23 min.
 3. B
 4. 2 - 4

 

 1. Betyg på skraporna; 5 – fungerade utmärkt, 4 – fungerade bra, 3 – fungerade, 2 – fungerade dåligt, 1 – fungerade ej. 3/1 – skärande = 3 och skrapande =1.
 2. Den tid under vilken skrapan användes. Obef. = Obefintlig tidsrymd.
 3. FB – skrapan var förbrukad efter den i B angivna tiden, B – skrapan var fortfarande brukbar.
 4. Uppskattad skrapåtgång per helt skinn.

 

RÅDJUR

SÄL

Saltat

Fryst

Temp. –

Keramik-bränning

Avhårning

Skrapning

Mjukgörning

Skrapning

Mjukgörning

 

 

Hårt underlag

550° C

 1. 5
 2. B
 3. 1 st.
 1. 2
 2. 2-3 min
 3. FB
 4. Oräkn.

 

 1. 1
 2. Obef.
 3. Oräk.

 

 1. 3
 2. 15 min.
 3. B
 4. 3 st.

790° C

 1. 5
 2. B
 3. 1 st.
 1. 2
 2. 3 min.
 3. FB
 4. Oräkn.

 

 

 1. 1
 2. Obef.
 3. -
 4. Oräk.

 

 1. 4
 2. 25 min.
 3. B
 4. 3 st.

960° C

 1. 5
 2. B
 3. 1 st.
 1. 2+
 2. 3 min
 3. FB
 4. Oräkn.

 1. 1
 2. Obef.
 3. Oräk.

 

 

 

Mjukt underlag

550°

 1. 3
 2. 6 min
 3. FB
 4. 25 st.
 1. 5
 2. 7-8 min.
 3. B
 4. 1 – 2 st.
 1. 1
 2. Obef.
 3. Oräk.

 

 1. 4
 2. 23 min.
 3. B
 4. 4 st.

790° C

 1. 3
 2. 6 min
 3. B
 4. 23 st.
 1. 5
 2. 5-10 min.
 3. B
 4. 1-2 st.
 1. 1
 2. Obef.
 3. Oräk.

 

 1. 5
 2. 10-15 min.
 3. B
 4. 2 st.

 

960° C

 1. 3+
 2. 13 min.
 3. B
 4. 7 st.
 1. 4+
 2. 30 min.
 3. B
 4. 1 – 2 st.
 1. 1
 2. Obef
 3. Oräk.

 

 

 

Uppspänt

 

 

 

550° C

 1. 5
 2. B
 3. 1-2 st.

 

 1. 2
 2. 4 min
 3. B
 4. 25 st.
 1. 4+
 2. 15 min.
 3. B
 4. 1 – 3 st.
 1. 1
 2. Obef.
 3. Oräk.

 

 1. 3-
 2. 15 min.
 3. B
 4. 5 st.

790° C

 1. 5
 2. B
 3. 1 st.
 1. 2
 2. 4 min
 3. B
 4. 23 st.
 1. 4+
 2. 25 min.
 3. B
 4. 1 – 3 st.
 1. 1
 2. Obef.
 3. Oräk.

 

 1. 4
 2. 8 min.
 3. B
 4. 3 st.

960° C

 1. 5
 2. B
 3. 1-2 st.
 1. 2
 2. 7 min
 3. B
 4. 24 st.

 1. 1
 2. Obef.
 3. Oräk.

 


Startsida

Institutet för Forntida Teknik 2000-09-09