Lotten Nystrand och Cecilia Målare
Människa-Natur-Teknik
Bäckedals folkhögskola, Sveg
Våren 2000

Sammanfattning

Tabell

Kan keramikskärvor använts som forntida skinnskrapor?
- en systematisk experimentell undersökning


Nya rön om skinnskrapor av keramik

Inför vårterminens projektarbete beslöt vi, Lotten Nystrand och Cecilia Målare, att jobba vidare på Jannika och Annas ganska korta undersökning om keramikskärvor som skinnskrapor (se Perga nr: 2 –99). Under samtal med Erika Räf (arkeolog och journalist) och Ole Stilborg (arkeolog och keramiker) vid Lunds universitet, kom vi fram till att vi skulle göra en systematisk och mer noggrann undersökning.

Som ni kanske kommer ihåg från förra numret så bygger dessa tankar på fynd i bl.a. Uppåkra och Höje Å, Skåne. Dessa skärvor undersöks av den ryske professorn och slitspårs analytikern A. Shamanaev. Han kommer också att undersöka vårt arbete och jämföra slitspår på de olika skärvor vi har använt.

Vi har arbetat på följande skinn:

Färskt får: skrapning och mjukgörning

Saltat får: skrapning och mjukgörning

Torkat får: skrapning

Fryst säl: skrapning och mjukgörning

Saltat rådjur: skrapning, avhårning och mjukgörning

Sammanlagt har vi brukat 68 olika skärvor brända i olika temperaturer: 550, 790 och 960, en för varje moment. Vi har dessutom använt olika underlag: hårt (trä), mjukt (knä) och uppspänt (räckbänk).

Efter att ha läst Jannikas artikel var vi ganska pessimistiska om hur det skulle gå. Men vi blev med en gång glatt överraskade när vi började med det färska fårskinnet. Det fungerade!

Bäst av alla skinn som vi skrapade var saltat får (som var mycket bra flått), därefter kom det färska fåret, saltat rådjur och på delad sista plats, som totalt omöjligt, kom det torkade fåret och sälen. Det saltade fåret skrapades helt och hållet med keramikskraporna.

Avhårningen av rådjuret fungerade också mycket bra.

Det skinn som gick bäst att mjukgöra var rådjuret, tätt följt av sälen och det saltade fåret. Vårt färska får gick inte så bra. Kanske för att det var väldigt tunt, plus att det inte alltid är så lyckat att bereda färska skinn.

Av denna undersökning har vi kommit fram till att det är mycket troligt att skärvorna man funnit kan ha använts till skinnarbeten. Vi håller dock med Jannika och Anna om att det är ett onödigt och tidsödande arbete att skrapa ett torkat skinn. Torkade de skinnen borde de ha skrapat skinnen innan de torkades. Vill du veta mer har vi alla fakta samlade, med bedömning och en fem gradig betygsskala på de olika skraporna, i vårt kompletta arbete som finns att tillgå på Bäckedals folkhögskola.

 

INLEDNING

I det svenska fyndmaterialet finner man stora mängder keramikskärvor. Återanvändning av keramikskärvor är något som sällan uppträder i den arkeologiska litteraturen, men att delar av trasiga keramikkärl har återanvänts är dock ganska välkänt. Ett allmänt känt exempel är att den gamla keramiken har använts som magring av nya lergods. Det är också mycket troligt att skärvorna kan ha använts som hjälpmedel för krukmakare vid formning av nya, såväl handgjorda som drejade, kärl. Detta är något som vi även kan se i den nutida keramiktillverkning runt om i världen. 

Keramiken har bevisligen även använts som "sandpapper" vid slipning av andra föremål, t.ex. ben och skalpärlor. Det här är bara några få exempel på vilket sätt keramik kan ha återanvänts och vi har nog mycket kvar att lära om keramikens olika återanvändningsområden.

Efter fynd gjorda i Uppåkra och Höje Å i Skåne, båda fynden daterade till romersk järnålder, har det diskuterats mycket om sekundärt använda keramikskärvor kan ha använts vid skinnberedning. Det utmärkande för just dessa skärvor är deras delvis tillslipade brottytor. Liknande fynd har gjorts i Uralbergen och man har här, efter genomförda skinnberedningsförsök och slitspårsanalyser, kommit fram till att användandet av gamla skärvor som skinnskrapor har varit en vanlig företeelse i en tidig bronsålderskultur i Uralbergen (Shamanaev 1998).

Den ryske professorn i arkeologi A. Shamanaev från Ural State University i Ekatarinburg har stor erfarenhet av slitspårsanalyser och undersöker förnärvarande de skånska fynden och gör jämförelser med fynd gjorda i Ryssland.

Systematiska praktiska experiment har hittills inte gjorts i Sverige inom området och det är alltså det som vi, med hjälp av arkeologer vid Lunds universitet, nu har påbörjat. Ett litet försök har tidigare gjorts här på Bäckedals folkhögskola och rapporten (Keramikskärvor som forntida skinnskrapor av Jannika Grimbe och Anna Hedås) återfinns på skolan.

Under två veckor av vårterminen genomförde vi alltså ett projekt där vi testade keramikskärvor som redskap vid skinnberedning. Rapporten från dessa experiment håller du nu i handen. En enstaka skärva och ett helt hantverk!, Erika Räf och Ole Stilborg, har tjänat som kunskapsunderlag vid projektgenomförandet, jämte vår egen förvärvade kunskap och erfarenhet vad gäller arbete med skinn.

Under hösten planerar professor A. Shamanaev åter en sverigeresa och ämnar då studera vårt projekt, analysera de skrapor vi använt och jämföra dessa med skånska och ryska fynd. Kanske får vi då veta om de skånska fynden verkligen har använts vid skinnberedning.


SÅ HÄR GJORDE VI

1. Framställning av keramikskärvor av ytskiktslera, magrad med ca 20% finkrossad granit (ca 1mm i diameter). Av denna lera bakade vi ut platta "kakor" med en diameter på ca 18cm och med en tjocklek på ca 6mm. Vi markerade varje kaka i 4 delar och lät dem sedan torka i två veckor. Därefter brände vi dem i elektrisk ugn i följande temperaturer:

4½ kaka i 960 grader

6½ kaka i 790 grader

6 kakor i 550 grader

Vi delade sedan varje kaka i 4 delar och lade 1 del i varsin plastpåse märkt med gradtal, vilket skinn skrapan skulle användas på, underlag och arbetsmoment, t.ex. avhårning.

Det var brottytan på keramikskärvan som vi använde som skrapyta. När den blev slö var skrapan förbrukad. Du måste då antingen bryta keramiken, och på så vis skapa en ny brottyta, eller ta en annan skrapa. Vi provade att vässa till en 550°C och en 790°C-skrapa mot en sten. Men det blev helt motsatt effekt, de blev bara slöare.

Om inte annat anges i texten använde vi oss av en skrapande teknik, där vi förde skrapan med hela brottytan som skrapyta (se bild 4).

 

2. Organisering och framordnande av testskinn.

Skinnen vi arbetade med var:

Färskt får (tunt skinn) - skrapning och mjukgörning

Torkat får (tunt skinn) - skrapning och mjukgörning

Saltat får (tjockt skinn, maskinflått) - skrapning och mjukgörning

Fryst säl - skrapning och mjukgörning

Saltat rådjur - skrapning, avhårning och mjukgörning

Vi använde oss av olika underlag när vi arbetade med de olika skinnen. För varje skinn och arbetsmoment hade vi hårt underlag (trä), mjukt underlag (knä) och skinnet uppspänt (räckbänk).

Vår bedömning bygger på en 5-gradig skala enligt följande:

5 = Fungerar utmärkt

4 = Fungerar bra

3 = Fungerar

2 = Fungerar dåligt

1 = Fungerar ej

 

SKRAPNING MED KERAMIKSKÄRVOR

Färskt får (tunt skinn)

Hårt underlag
550° C


Skärande rörelser fungerar bra i 2 min, sjunker sedan till att bara fungera. Fungerar bäst då du fått upp en flik av fett, kött eller slamsor som du kan hjälpa till och dra i med andra handen.

Skrapning av innersta hinnorna och "fast kött" fungerar ej.

Skrapan är vid slutfört arbete mycket tillrundad. Porerna sattes ej igen av fettet.

Betyg: 4 (skärande), 1 (skrapande)
Total arbetstid: 7 min. Vi uppskattar att skrapan kan användas i ytterligare 2 min innan den kan anses som helt förbrukad.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 15 st

790° C

Skärande fungerar, tog slut fortare och fungerar sämre än 550°C.

Skrapande fungerar ej.

Skrapan är vid slutfört arbete mycket tillrundad. Porerna sattes ej igen av fetttet.

Betyg: 3/1
Total arbetstid: 5 min. Vi uppskattar att skrapan kan användas ytterligare 4 min innan den kan anses som helt förbrukad.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca.15st


960° C

Skärande fungerar bra.

Skrapande fungerar ej. Lyckades skrapa bort en mycket liten bit. Var det tur eller?

Skrapan är vid slutfört arbete ytterst lite tillrundad. Porerna blev fort igensatta av fettet.

Betyg: 4/1
Total arbetstid: 10 min. Vi anser att skrapan är förbrukad
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca.12st

 

Mjukt underlag

550

Skärande fungerar bra. Något sämre än hårt underlag, ovan arbetsställning.

Skrapning rakt fram fungerar dåligt.

Skrapan är vid slutfört arbete ytterst lite tillrundad. Porerna sattes igen av fettet.

Betyg: 4/2
Total arbetstid: 10 min. Vi uppskattar att skrapan kan användas i ytterligare 5 min innan den kan anses som helt förbrukad.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 8st


790° C

Skärande fungerar bra, men går sen snabbt ned till betyg tre.

Skrapning fungerar under kort tid försämras sedan.

Skrapan är vid slutfört arbete ytterst lite tillrundad. Porerna sattes fort igen av fettet.

Betyg: 4/3
Total arbetstid: 6 min. Vi uppskattar att skrapan kan användas i ytterligare 10 min innan den kan anses som helt förbrukad.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 8st


960° C

Skärande fungerar bra. Håller sig vass längre än de andra två.

Skrapning fungerar.

Skrapan är vid slutfört arbete i stort sett oförändrad.

Betyg: 4/3
Total arbetstid: 12 min Vi uppskattar att skrapan kan användas i ytterligare 20 min.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 7st


För alla 4:or med mjukt underlag gäller att de efter några få drag, sjönk till skala 3.

Vi observerade att vi med skinnet i knät höll skrapan annorlunda. Nu jobbade vi mest med spetsen, vid hårt underlag jobbade vi med långsidan. När vi hade mycket hinnor att hjälpa till att dra i, så skar vi med lång sidan. Lite att hålla i, vi skar med spetsen. När vi skär med långsidan skärs slamsan fortare av.

Bild 1. På mjukt underlag använde vi oss av en 
annorlunda teknik. Istället för att arbeta med 
långsidan arbetade vi mest med spetsen.

 

Uppspänt

550° C

Skärande fungerar bra.

Skrapande fungerar (med plus i kanten). Bästa ännu så länge. Skillnaden mot de andra skrapmomenten är att du kan lägga mer kraft på skrapan.

Skrapan är vid slutfört arbete endast lite tillrundad.

Betyg: 4/3+
Total arbetstid: 7 min. Vi uppskattar att skrapan skulle kunna användas i ytterligare 3min innan den kan anses som helt förbrukad.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 12st


790° C

Skärande fungerar,men är inte lika vass som 550° C.

Skrapande fungerar.

Skrapan är vid slutfört arbete lite tillrundad.

Betyg: 3/3
Total arbetstid: 12 min. Vi uppskattar att skrapan skulle kunna användas i ytterligare 5 min innan den är helt förbrukad.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 8st


960° C

Skärande fungerar med plus i kanten. Vasst i början men sen satte fettet igen porerna.

Skrapande fungerar, men det var mest dåliga ställen kvar att skrapa på, som tex. kanterna.

Skrapan är vid slutfört arbete ytterst lite tillrundad.

Betyg: 3+/3
Total arbetstid: 10 min. Vi uppskattar att skrapan skulle kunna användas i ytterligare 10 min.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca.7st

 

Sammanfattning: Skrapning av färskt får

För att ha något att jämföra med provade vi även att skrapa med flintskrapa och järnskrapa. Flintskrapan fungerade utmärkt med plus i kanten. Järnskrapan fick en 4:a dvs. fungerar bra. (Kanske borde ha slipats!)

Vi finner att skraporna tappar sin skärpa alltför fort då porerna fylls igen av fett och annat avfall från skinnet. Det är dock fullt möjligt att skrapa färskt skinn med alla dessa skrapor på alla underlag. Sämst är det hårda underlaget. Dock tror vi att det har krävts åtskilliga skärvor med fräscha brottytor för att få skinnet helt rent. Det tar också enligt vår erfarenhet mycket längre tid med keramikskraporna än med tex. flinta eller järn.

 

Torkat får (återfuktat, tunt skinn)

Hårt underlag

550° C

Det enda som händer är att ytan ruggas upp så att det går att dra av flikar för hand. Vi skrapade 3 min för att få slitspår på skärvan.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: 3 min
Uppskattad skrapåtgång per skinn:
Ett oräkneligt antal


790° C

Något bättre än 550ºC-skrapan.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: 5 min.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal


960° C

Betyg: 1 fungerar ej
Totalarbetstid: 5 min
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal


Mjukt underlag 550° C

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: 3 min
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal


790° C

Betyg: 1fungerar ej
Total arbetstid: 3 min
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal


960° C

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: 3 min
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal


Uppspänt 550° C

Skrapan gick av ganska fort eftersom vi fick lov att ta i så

mycket för att få något resultat.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: -
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal


790° C

Vi tog i så att skrapan gick sönder, men det var det enda som hände.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: -
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal


960° C

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: -
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal

 

Sammanfattning: Skrapning av torkat får

Alla skrapor i alla moment och på alla underlag var helt värdelösa. Det mesta som hände var att ytan ruggades upp så att du med händerna kunde dra bort hinnorna. Vi antar att om de torkat skinnen, har de förmodligen skrapat dem då de var färska.Saltat får
(maskinflått)

Hårt underlag

550° C

Skinnet är mycket bra flått. Skrapytan filas och löses upp, förmodligen av saltet, vilket ger skinnet färg. Skrapan tar lite ojämnt och lämnar ränder. Efter 10 min har vi skrapat 1/3 av skinnet och vi skulle kunna fortsätta. Skrapan är dock mycket tillrundad.

Betyg: 4 fungerar bra
Total arbetstid:
10 min. Vi uppskattar att skrapan kan användas i ytterligare 10min innan den kan anses helt förbrukad.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1-3st


790° C

Ännu bättre än 550ºC-skrapan. Det blir inga ränder, men skärvan påverkas av saltet, även om det är mindre än den föregående. Efter några minuter börjar hinnorna att klibba ihop och åker ej bort lika lätt. Skrapan har nu tappat lite av sin skärpa och betyget sjunker, men den fungerar fortfarande bra. Det blir en mycket fin yta på skinnet. Vi använde båda brottytorna på denna skrapa.

Skrapan är vid slutfört arbete lite tillrundad.

Betyg: 5 fungerar utmärkt.
Total arbetstid: 20 min+ . Vi uppskattar att vi skulle kunna skrapa med samma skrapa tills skinnet är färdigt.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1-2 st.


960° C

Ger en fulare yta än 790ºC-skrapan. Känns för grov för skinnet, rivig. Men det går att skrapa med den.

Skrapan blir igensatt i porerna och är vid avslutat arbete lite tillrundad.

Betyg: 4 Fungerar bra.
Total arbetstid: 10 min. Vi uppskattar att skrapan skulle kunna användas i 10 min till innan den kan anses som helt förbrukad.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 2-4


Mjukt underlag 550° C

Svår arbetsställning, skinnet glider omkring i knät. Ganska mycket handkraft behövs. Även här löses skrapan upp och rundas mycket i eggen. Men det går ändå att fortsätta.

Betyg: 4 fungerar bra. 3:a på fuktiga ,feta ställen.
Total arbetstid: 8 min. Vi uppskattar att skrapan skulle kunna användas i ytterligare 10 min.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 2-4 (eftersom du måste ta i mer.)


790° C

Inte lika bra som vid hårt underlag, troligen pga. arbetsställningen. Man får inte samma kraft. Där det är fett bråkar den. Fungerar fortfarande efter 20 min, men är mycket slö.

Skrapan har blivit lite tillrundad.

Betyg: 4 fungerar bra
Total arbetstid: 20 min. Vi uppskattar att skrapan skulle kunna användas i ytterligare 5 min.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 2-3st


960° C

Lämnar lite ruggigare yta än 790ºC-skrapan. Håller skarphet och styrka. Fungerar bra även efter 25 min. Skrapan har ej blivit tillrundad.

Betyg: 4 fungerar bra
Total arbetstid: 25 min. Vi uppskattar att skrapan skulle kunna användas dubbelt så länge.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 2-4st


Uppspänt 550° C

Man kommer inte så djupt ned i lagret av hinnor med denna. Ytan blir som tidigare små nopprig, färgad och lite randig. Efter 18 min gick skrapan av. Vi hade då skrapat 1/3 av skinnet och hade kunnat fortsätta med samma resultat, trots att skrapan hunnit bli väldigt rundad.

Betyg: 3 fungerar
Total arbetstid: 18 min +
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1-3st


790° C

Tar mer på djupet, får bort fler hinnor. Efter 20 min har den blivit slöare men fungerar fortfarande bra. Skrapan är lite till rundad.

Betyg: 4 fungerar bra
Total arbetstid: 20 min +
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1-2st


960° C

River hårdare men får bort stora "gardiner" av hinnor. Inte lika fin yta som 790 graders skrapan, blir mera ojämn. Skrapan är i stort sett opåverkad.

Betyg: 3+ fungerar
Total arbetstid: 23 min
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 2-4st


Sammanfattning: Skrapning av saltat får

Gick suveränt! Absolut bästa hittills, och helt möjligt. Alla skraporna fungerade bra. Till skrapornas fördel var att dessa skinn ej var fulla i fett och kött som annars satte sig i porerna och gjorde skraporna slöa och obrukbara. Är skinnet väl flått skulle du kunna skrapa skinnet med en skrapa, ev. två brottytor. 790°C fungerade bäst och längst. Hårt underlag var mest effektivt.

Även 550°C skrapan Skulle kunna skrapa ett helt skinn men den löstes långsamt upp av saltet och färgar skinnet i en ljusbrun färg. Ytan blir heller inte lika jämn och djup som med 790°C skrapan, men duger om du ej är kräsen. 960°C skrapan fungerade också, men var skarpare och lät som ett rivjärn. Rev upp gardiner men ingen jämn slät yta. Blev slöare och var överhuvudtaget inte lika lätt jobbad som de andra två. En förutsättning för att det ska gå bra att skrapa, är att skinnet är lagom fuktigt. För blött skinn gör att skrapans porer sätts igen fortare.Fryst
(tinad) säl

Hårt underlag

550 ° C

Helt omöjligt.

Dock omöjligt med järnskrapa också.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid
: Obefintlig tid.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal.


790 ° C

Helt omöjligt.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: Obefintlig tid.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal.


960 ° C

Helt omöjligt.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: Obefintlig tid.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal.


Mjukt underlag

550 ° C

Helt omöjligt att både skära och skrapa.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: Obefintlig tid.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal.


790 ° C

Helt omöjligt att både skära och skrapa.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: Obefintlig tid.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal.


960 ° C

Helt omöjligt att både skära och skrapa.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: Obefintlig tid.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal.


Uppspänt
(i ram, se bild nedan).

Bild 2. Sälen spändes upp i ram, till 
skillnad från de övriga skinnen, vilka 
skrapades uppspända i räckbänk.

 

550 ° C

Helt omöjligt.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid:
Obefintlig tid.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal.


790 ° C

Helt omöjligt.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid: Obefintlig tid.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal.


960 ° C

Helt omöjligt.

Betyg: 1 fungerar ej
Total arbetstid:
Obefintlig tid.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Ett oräkneligt antal.

 

Sammanfattning: Skrapning av fryst säl

Skraporna bara gled uppe på huden. Ingenting hände. Detta gällde för samtliga skrapor på samtliga underlag. Vi skrapade således ytterst lite med varje skrapa och få slitspår finns att finna.

När vi använde en järnskrapa, ulo, hände samma sak, dvs. i stort sett ingenting. Det var således helt omöjligt för oss att skrapa sälen. (Momentet – mjukgörning av säl, gjordes istället på en annan färdigskrapad säl).

Eftersom vi inte ens lyckades skrapa sälen med järnskrapor bör inte resultatet av skrapningen med keramikskärvor anses riktigt tillförlitlig. Även om en van sälskinnsberedare skulle ge sig på att skrapa en säl med keramikskärvor kan vi inte i vår vildaste fantasi tänka oss att detta skulle fungera. Varför? Sälen är otroligt fet och brottytan skulle på bara några få sekunder bli igentäppt med fett och skrapan blir således helt obrukbar.

 

Saltat rådjur

Hårt underlag

550 ° C

Det gick att få bort hinnor med skärande rörelser. Dock endast i några drag.

Vid skrapning lyckades vi inte få bort så mycket hinnor. Skrapade bara på ytan.

Brottytan löstes upp och rundades till lite. Skrapan fettades igen och blev snabbt oduglig.

Betyg: 2 fungerar dåligt, i en halv minut, sen 1 fungerar ej.
Total arbetstid: 2 – 3 minuter. Skrapan är efter denna tid helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Oräkneligt antal.


790 ° C

Ingen tydlig tillrundning av brottytan – fortfarande vass. Även denna skrapa fettades igen och blev snabbt obrukbar.

I övrigt - samma som ovan.

Betyg: 2 fungerar dåligt, i en halv minut, sen 1 fungerar ej.
Total arbetstid: 3 minuter. Skrapan är efter denna tid helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Oräkneligt antal.


960 ° C

Samma som ovan, dock aningens bättre den första halvminuten.

Betyg: 2+ fungerar dåligt, i en halv minut, sen 1 fungerar ej.
Total arbetstid: 3 minuter. Skrapan är efter denna tid helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Oräkneligt antal.


Mjukt underlag

550 ° C

Det var lättare att skrapa än att skära, man behöver dock en lös bit av hinnan att föra framför skrapan för att det ska fungera på ett tillfredställande sätt.

Brottytan löstes upp och rundades till lite. Skrapan fettades igen och blev snabbt oduglig.

Betyg: 3 fungerar. Blir successivt sämre.
Total arbetstid: 6 minuter. Skrapan är efter denna tid helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 25st.


790 ° C

Samma som ovan, brottytan har dock inte rundats till, bara fettats igen.

Betyg: 3 fungerar. Blir successivt sämre.
Total arbetstid: 6 minuter. Skrapan är efter denna tid fortfarande brukbar, om än betydligt sämre än i början. Vi uppskattar att skrapan kan användas max 2 minuter till innan den blir helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 23st.

 

Bild 3. På mjukt underlag använde vi oss av
en annorlunda teknik. Istället för att arbeta
med långsidan arbetade vi med spetsen,
med skrapan på högkant. (Jämf. Bild 2).


960 ° C

Samma som ovan. Höll dock längre än föregående. Brottytan har inte rundats till, bara fettats igen.

Vi upptäckte att det effektivaste sättet att arbeta med skrapan, på detta underlag, var att föra den på högkant, med spetsen före. (Se bild).

Betyg: 3+ fungerar.
Total arbetstid: 13 minuter. Skrapan är fortfarande brukbar, om än betydligt sämre än i början. Vi uppskattar att skrapan kan användas i ytterligare cirka 5 minuter innan den blir helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 7st.


Uppspänt

550 ° C

Fungerade dåligt både vad gäller skrapande och skärande arbetsteknik.

Skrapan har inte rundats till (avslutade dock innan skrapan var uttjänt), bara fettats igen.

Betyg: 2 fungerar dåligt.
Total arbetstid: 4 minuter. Skrapan är fortfarande brukbar, om än betydligt sämre än i början. Vi uppskattar att skrapan kan användas i ytterligare cirka 2 minuter innan den blir helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca 25st.


790 ° C

Samma som ovan.

Betyg: 2 fungerar dåligt.
Total arbetstid: 4 minuter. Skrapan är fortfarande brukbar, om än betydligt sämre än i början. Vi uppskattar att skrapan kan användas i max 4 minuter till innan den blir helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 23st.


960 ° C

Samma som ovan.

Betyg: 2 fungerar dåligt.
Total arbetstid: 7 minuter. Skrapan är fortfarande brukbar, om än betydligt sämre än i början. Vi uppskattar att skrapan kan användas i max 7 minuter till innan den blir helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 24st.


Sammanfattning: Skrapning av rådjur

Vi märkte ingen betydande skillnad på skrapor brända i olika temperaturer. Skraporna fettades igen på mindre än en minut och effekten av skrapningen reducerades således markant. Vad gäller underlag fann vi att det var lättast att arbeta med skinnet i knät, dvs. på mjukt underlag. Skinnet var täckt med en tunn kötthinna och lite fett. Jag hade en plastpåse i knät pga. skinnets fuktighet, vilket man säkerligen också hade använt på järnåldern om möjlighet hade funnits.

Vid arbete i knät fann vi att vi använde oss av en teknik som vi tidigare inte har använt – skrapan fördes på högkant med spetsen före. (Se bild 3). Denna arbetsteknik fungerade bäst. Den skrapa som fungerade bäst på det mjuka underlaget var 960ºC-skrapan, vilken bara var något bättre än de andra två på samma underlag.

Vi rekommenderar ingen att försöka skrapa en fet hud med keramikskrapor.


AVHÅRNING MED KERAMIKSKÄRVOR

Saltat rådjur

Skinnet lades för avsaltning i ett vattenbad under 2 dygn, med vattenbyte morgon och kväll, dvs. 3 gånger. Skinnet såpades sedan in, veks ihop och lades i en sopsäck. Det fick sedan ligga i påsen i ca 5 dygn. Det luftades en gång om dagen de första två dagarna. (Detta är en modern form av "miljövänlig" avhåring, surning, som är väldigt effektiv och som går väldigt fort).

När ett skinn är färdigt att avhåras kan man lätt dra bort håren med händerna eller dras av med en träpinne, vilken fattas med båda händerna och dras över skinnet.

Ett skinn som är klart för avhårning luktar väldigt illa och är alldeles för blött för att någon ens skulle komma på tanken att ha det i knät. Därför har vi här uteslutit detta underlag.


Hårt underlag
550 ° C

Inga problem att avhåra med denna skrapa. Skrapan skulle troligen ha räckt till att avhåra ett helt skinn. Pga. att vi endast hade ett rådjursskinn var vi tvungna att hejda oss - det skulle ju räcka till ytterligare 5 skrapor.

Brottytan rundades ytterst lite.

Betyg: 5 fungerar utmärkt.
Uppskattad skrapåtgång per skinn
: 1 st.790 ° C

Samma som ovan.

Betyg: 5 fungerar utmärkt.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1 st.


960 ° C

Samma som ovan. Brottytan är dock till synes helt opåverkad.

Betyg: 5 fungerar utmärkt
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1 st.


Uppspänt

550 ° C

Inga problem att avhåra med denna skrapa. Skrapan skulle troligen ha räckt till att avhåra ett helt skinn, men det skulle eventuellt krävas 2. Brottytan rundades lite.

Det är både besvärligare och äckligare att avhåra med skinnet i räckbänk, dvs. uppspänt, än på hårt underlag, eftersom man då måste hålla i skinnet i större utsträckning. Skinnet sviktade lite vilket försvårade avhåringen en gnutta.

Betyg: 5 fungerar utmärkt
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1 – 2 st.


790 ° C

Samma som ovan. Brottytan är dock tillsynes oförändrad och vass, således bör det räcka med en skrapa till hela skinnet.

Betyg: 5 fungerar utmärkt
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1 st.


960 ° C

Samma som ovan.

Betyg: 5 fungerar utmärkt
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1 st.

 

Sammanfattning: Avhårning av rådjur

Alla skrapor fungerade utmärkt på hårt underlag. Det samma gällde när skinnet var uppspänt. Skinnet sviktade dock lite när det var uppspänt, vilket gjorde det lite besvärligare. Detta sammantaget med att det var jobbigare och äckligare att behöva hålla så mycket i det blöta och illaluktande skinnet gjorde att vi tyckte att det hårda underlaget fungerade bäst.

Vi testade också möjligheten att avhåra med hjälp av järnskrapor. Vi upptäckte dock att det är lätt hänt att skära sönder skinnet och att skära av hårstråna med dessa eggverktyg. Hårstråna ska inte skäras av – de ska dras upp. Keramikskrapor är därför att rekommendera framför dessa verktyg, då risken att skära sönder skinnet är minimal och håren dras bort. Man kan pga. detta vara mer hårdhänt och arbetet går betydligt fortare. Det skulle räcka med 1- 2 skrapor, eller brottytor, för att avhåra ett helt skinn.

Det är en smaksak vilken avhåringsmetod man helst väljer – en träpinne, en keramikskrapa eller arbete med händerna. Det går lika bra vilket som.

MJUKGÖRNING MED KERAMIKSKÄRVOR

När man mjukgör ett skinn sträcks det ut och bearbetas mekaniskt på olika sätt upprepade gånger under torkningsprocessen. Stor del av arbetet utförs av många med bara händerna som verktyg, dock ofta i kombination med något verktyg under någon del av processen.

Vi har utelämnat mjukgörning på hårt underlag och bara testat två skrapor på uppspänt skinn eftersom dessa arbetssätt inte känns naturliga när det gäller mjukgörning.


Färskt får

Fåret fettgarvades med hjärna och olivolja, som smordes in på skinnets köttsida. Efter att skinnet smorts in fick det vila i ca ett dygn innan det tvättades och sedan mjukgjordes.

Mjukt underlag
550° C

Skrapan fungerade, men den ruggade upp den garvade ytan och gjorde den full av "gardiner". Brottytan rundades till lite.

En skrapa verkar kunna räcka till ett helt skinn, men man bör nog räkna med 1-3 skrapor/skinn.

Betyg: 3 fungerar.
Total arbetstid: 10 minuter. Skrapan är fortfarande brukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1 – 3 st.


790° C

Samma som ovan.
Betyg: 3 fungerar.
Total arbetstid: 5 – 10 minuter. Skrapan är fortfarande, i högsta grad, brukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1 – 3 st.


960° C

Samma som ovan. Denna skrapa var dock alldeles för vass för det ömtåliga skinnet.

Betyg: 3 fungerar.
Total arbetstid: 5 minuter. Skrapan är fortfarande, i högsta grad, brukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: 1 – 3 st.


Uppspänt
790° C

Fungerade inte alls. Om man istället använde den rundade sidan gick det bättre.

Betyg: 1 fungerar ej. (Rundade sidan – 3 fungerar).
Total arbetstid: Brottytan – ca 3 minuter. (Rundade sidan – ca 5 minuter).
Uppskattad skrapåtgång per skinn: Oräkneligt antal.


Sammanfattning: Mjukgörning av färskt får.

Det färska fåret hade ett väldigt tunt och således ömtåligt skinn, vilket gjorde det svårt att arbeta med skraporna utan att fördärva skinnet med hål. Det kändes bättre och säkrare att jobba med bara händerna.

Skraporna fungerar, men de river upp "gardiner". Kanterna är för skarpa. Det behövs något mildare. Skraporna som användes på mjukt underlag var jämbördiga och de fick alla betyget 3. I jämförelse med mjukgörning med hjälp av järnskrapa tyckte vi att det kändes något säkrare att använda den senare. Det var dock lätt att göra hål även med denna. Vi tror att det är möjligt att man kan ha använt keramikskrapor som ett kompletterande verktyg till andra, och som komplement till arbetet med händerna.

Mjukgörning av det uppspända skinnet fungerade inte alls. Kortsidorna på brottytan skar in i skinnet när det sviktade lite och gjorde fula märken och hål.

Vi funderade på om keramikskraporna kan ha använts som sandpapper för att fila till en yta på ett färdiggarvat skinn med mycket "gardiner", men detta hann vi tyvärr inte prova på.

 

Saltat får

Skinnet fettgarvades med olivolja och ägg, som smordes in på skinnets köttsida. Efter att skinnet smorts in fick det vila i ca ett dygn innan det tvättades och sedan mjukgjordes.

Det bör återigen påpekas att detta skinn var mycket lättarbetat bla pga. att det var maskinflått och tjockt.

 

Mjukt underlag
550° C

Fungerar bra på "falukorvstorra" partier, medan de torrare partierna blir orangerandiga av skrapan. Skrapkanten löses upp av fukten och det mekaniska arbetet och brottytan blir tydligt tillrundad.

Bästa resultat fås när man håller fast skinnet med vänsterhanden, stöder handleden mot det högra knät och skrapar mot sig, med skrapan i höger hand.

Betyg: 4 fungerar bra.
Total arbetstid: 30 minuter. Vi uppskattar att skrapan troligen skulle fungera i ytterligare 30 minuter innan den blir helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 4 st.


790° C

Fungerar något bättre än 550ºC-skrapan. Ytan blir i stort sett likadan. Denna skrapa känns skarpare och klarar de lite hårdare partierna bättre. Upplösningen av skrapkanten är något mindre än för 550ºC -skrapan, och är således fortfarande ganska vass.

Betyg: 4+ fungerar bra.
Total arbetstid: 20 minuter, börjar försämras. Vi uppskattar att skrapan troligen skulle klara ca 40 minuter till innan den blir helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 3 st.

 

Sammanfattning: Mjukgörning av saltat får

Skraporna fungerar bra och håller relativt länge på detta fint maskinflådda och tjocka skinn. 790ºC -skrapan är något lite bättre än 550ºC-skrapan. Om man istället arbetar med en järnskrapa uppnår man i stort sett samma resultat som med keramiken, men man behöver inte lägga ner lika mycket arbete. Alltså, järnskrapan är betydligt mer effektiv. Trots detta var vi väldigt nöjda med vad skinnskraporna åstadkom.


Fryst säl

Sälen uringarvades i bad i 12 + 12 timmar, tvättades och mjukgjordes där efter.

 

Bild 4. Bilden visar den vanligaste skrap-
tekniken, vilken användes både vid 
skrapning, avhårning och mjukgörning. 
Skrapan fördes med hela brottytan som 
skrapyta.

 

Hårt underlag

550° C

Skrapan river upp ytan. Det går bättre med järnskrapa. Skrapans brottyta blev lite rundad.

(Se bild )

Betyg: 3 fungerar.
Total arbetstid: 15 minuter. Skrapan är fortfarande brukbar. Vi uppskattar att skrapan kan användas i ytterligare 30 minuter innan den blir helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca 3 st.


790° C

Skrapans brottyta blev mycket tillrundad.

Betyg: 4 fungerar bra.
Total arbetstid: 25 minuter. Skrapan var ganska utsliten på slutet men vi uppskattar ändå att skrapan skulle kunna användas ytterligare 25 minuter innan den blir helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 3 st.Mjukt underlag
550° C

Skrapan river upp ytan. Skrapans brottyta blev mycket rundad.

Betyg: 4 fungerar bra.
Total arbetstid: 23 minuter. Skrapan fungerar fortfarande ganska bra och vi uppskattar att skrapan skulle kunna användas ytterligare ca 20 minuter innan den blir helt obrukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 4 st.


790° C

Tar kraftigare än 550ºC -skrapan.

Betyg: 5 fungerar utmärkt.
Total arbetstid: 10 – 15 minuter. Vi uppskattar att skrapan kan användas ytterligare 40 minuter – 1 timme (Kanske mer?) innan skrapan kan anses förbrukad.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 2 st.


Uppspänt

550° C

Det är svårare att arbeta med det uppspända skinnet än att ha det i knät. För att uppnå samma resultat som vi fick på skinnet i knät måste man jobba under längre tid.

Brottytan är mycket tillrundad.

Betyg: 3- fungerar.
Total arbetstid: 15 minuter. Vi uppskattar att skrapan skulle kunna användas ytterligare ca 15 minuter till innan skrapan kan anses förbrukad.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 5 st.


790° C

Samma som ovan, dock var skrapan fortfarande relativt vass när skrapningen avslutades. Denna skrapa fungerade bättre än 550ºC-skrapan på samma underlag.

Betyg: 4 fungerar bra.
Total arbetstid: 8 minuter. Vi uppskattar att skrapan möjligen skulle kunna användas i ytterligare 40 minuter – 1 timme innan den kan anses som helt förbrukad.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 3 st.


Sammanfattning: Mjukgörning av säl

Mjukgörningen av sälen gick bra. 790° C-skrapan fungerar bättre än 550° C-skrapan på samtliga underlag. På mjukt underlag fungerade skraporna bäst. Vi uppskattar att skrapåtgången, eller antalet nya brottytor, för både 550° C-skrapor och 790° C-skrapor, på samtliga underlag, inte bör överstiga 5. Om man istället arbetar med en järnskrapa uppnår man i stort sett samma resultat som med keramiken, men man behöver inte lägga ner riktigt lika mycket arbete.

 

Saltat rådjur

Rådjuret fettgarvades i ett bad med vatten, hjärna och tran. Till en början bearbetades fettet in en aning med händerna för att sedan få ligga i badet i ca en timme. Det hängdes upp för att ordentligt dra in fettet i ungefär ett dygn. Skinnet tvättades med såpa, sköljdes i vatten och mjukgjordes sedan genom återkommande bearbetning under torkningsprocessen.

Mjukt underlag

550° C

Man skulle kunna mjukgöra ett helt skinn med 1-2 keramikskrapor. Skrapan gick dock sönder, pga. för hårt tryck, vid den mekaniska bearbetningen och skrapningen avbröts strax där efter. Skrapans brottyta var då lite tillrundad.

Betyg: 5 fungerar utmärkt, men på lite torrare skinn 3 fungerar.
Total arbetstid: 7- 8 minuter. Skrapan är efter denna tid i högsta grad brukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 1-2 st.

790° C

Skrapans brottytan var knappt synbart tillrundad.

Betyg: 5 fungerar utmärkt, 3+ fungerar, på torrare skinn.
Total arbetstid: 5 – 10 minuter. Skrapan är efter denna tid i högsta grad brukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 1 – 2 st.


960° C

Lite för vass, annars bra.

Betyg: 4+ fungerar bra, på torrare skinn: 4 fungerar bra.
Total arbetstid: 30 minuter. Skrapan är efter denna tid fortfarande vass och i högsta grad brukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 1 - 2 st.


Uppspänt

550° C

Fungerade utmärkt, men skar relativt lätt hål i skinnet, framförallt med kortsidorna av brottytan. Skrapans brottyta blev mycket tillrundad.

Betyg: 4+ fungerar bra, på torrare skinn: 3+ fungerar.
Total arbetstid: 15 minuter. Skrapan är efter denna tid i högsta grad brukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 1 – 3 st.


790 ° C

Samma som ovan. Skar inga hål med denna skrapa, var dock lite försiktigare. Skrapans brottyta var ytterst lite tillrundad.

Betyg: 4+ fungerar bra, på torrare skinn: 3+ fungerar.
Total arbetstid: 25 minuter. Skrapan är efter denna tid i högsta grad brukbar.
Uppskattad skrapåtgång per skinn: ca. 1 – 3 st.


Sammanfattning: Mjukgörning av saltat får

Mjukgörningen fungerade till stor belåtenhet. Stora delar av mjukgörningsprocessen görs, som tidigare sagts, med fördel i knät, vilket också här var fallet. På det uppspända skinnet var det relativt lätt att skära hål, framförallt med kortsidorna av brottytan. Vi uppskattar att max 3 skrapor, eller nya brottytor, behövs för att mjukgöra ett helt skinn, oberoende på bränningstemperatur och underlag.


FRÅGOR OCH FUNDERINGAR

Ju mer man fördjupar sig i ett ämne desto fler frågor och funderingar dyker upp. Här har vi samlat några av de lösa trådar och tankar som har dykt upp.

 

SAMMANFATTNING

Sammanlagt har vi brukat 68 olika skärvor brända i olika temperaturer: 550°C, 790°C och 960°C. En skrapa av varje bränningstemperatur för varje moment. Vi har dessutom använt olika underlag: hårt (trä), mjukt (knä) och uppspänt skinn (räckbänk). Summan skinn som vi använde var fem stycken, enligt följande: färskt får, torkat får, saltat får, fryst säl och saltat rådjur.

Efter att ha läst Jannika och Annas rapport (Keramikskärvor som forntida skinnskrapor, Bäckedal vt-99) var vi ganska pessimistiska om hur det skulle gå. Men vi blev med en gång glatt överraskade när vi började med det färska fårskinnet. Det fungerade!

Bäst av alla skinn som vi skrapade var saltat får (som var mycket bra flått), därefter kom det färska fåret, saltat rådjur och på delad sista plats, som totalt omöjligt, kom det torkade fåret och sälen. Det saltade fåret skrapades helt och hållet med keramikskraporna.

Avhårningen av rådjuret fungerade också mycket bra.

Det skinn som gick bäst att mjukgöra var rådjuret, tätt följt av sälen och det saltade fåret. Det färska fåret gick inte så bra. Kanske för att det var väldigt tunt, plus att det inte alltid är så lyckat att bereda färska skinn.

Av denna undersökning har vi kommit fram till att det är mycket troligt att skärvorna man funnit kan ha använts till skinnarbeten. Om de torkade skinnen, tror vi att de har skrapat skinnen innan de torkades. Vi finner ingen skrapa som utmärker sig mer än någon annan. Alla varierar mycket beroende på skinn och underlag. Jämför man keramikskraporna med järn skraporna, så vinner järnskrapan ialla fall utom vid avhårning. På saltat får tycker vi dock att skraporna är lika bra.


LITTERATURFÖRTECKNING

Grimbe J. & Hedås A. Keramikskärvor som forntida skinnskrapor. Bäckedals folkhögskola, Sveg. Vår 1999.

Räf E. & Stilborg O En enstaka skärva och ett helt hantverk! Ur Uppåkra Studies II (red. Hårdh B.) Under tryckning.


Startsida

Institutet för Forntida Teknik 2000-09-09