Hammarede

- järnhantering
på forntida vis


Rapporter från
järnframställ-
ningsförsök


1997

1998
1999
2000

2001

2002

Hammarede skogsmiljö är en kurs- och turistanläggning, belägen vid Röjån, 8 km nordväst om Rätan i södra Jämtland, vilken ligger på historisk mark. Inom området finns en kojplats (koja och stall) från det gamla skogsbrukets dagar och en välbevarad järnframställningsplats som daterats till 1300-talet. Rakt igenom Hammarede går den gamla "Hälsingevägen", vilken finns omnämnd i en tingshandling från 1486.


Skogen är Jämtlands största naturresurs. Hammarede försöker belysa en rad frågor med ett praktiskt synsätt:

  • på vilket sätt var skogsråvaran en resurs innan dagens skogsindustri började att utvecklas?
    - vilka tekniska kunskaper hade människorna som bodde i den jämtländska storskogen?

  • vad är embryot till den svenska stålindustrin?

Vi söker våra rötter. Det är en förgången tid vi försöker väcka till liv för att visa hur livet en gång var i den jämtländska skogen. Det är kunskapens rötter vi vill gräva upp för att visa dagens generation. Skogen gav de första kolonisatörerna mat och kläder, träden gav kol och tjära, myrmalm blev järn. Järnet gav liv i bygden.

Mot denna bakgrund försöker Hammarede ge en meningsfull och aktivitetsinriktad kurs- och turistverksamhet. Målsättningen är att klara av hela den förhistoriska järnframställningsprocessen, alltifrån framtagning av myrmalm, framställning av träkol, järnproduktion och tillverkning av färdiga smidesprodukter.

Välkommen till Hammarede som besökare eller kursdeltagare och prova på en av mänsklighetens största tekniklandvinningar, konsten att framställa och bearbeta järn.
  
K-G Lindblad         

Information:
K-G Lindblad
Böle 2061
840 30 Rätan

Tel: 0682 - 20067
k-g@hammarede.com

www.hammarede.com


Startsida
             Institutet för Forntida Teknik 2002-11-19