Forntida hus på Bäckedal

Under 1996 och 1997 byggdes några forntida hus på Bäckedals folkhögskola i Sveg - två hus från stenåldern, ett vikingahus och en tidigmedeltida byggnad. Husen används i skolans undervisning, för elevernas egna boendeexperiment och är turistmål.


Sommarhyddan


Vinterhyddan


Tipin


Vikingahuset


Medeltidshuset


Sommarhyddan

Jägarstenålder

Sommarhyddan är byggd som en klykstångskåta med näver som täckmaterial. Denna konstruktion är enkel, lätt att bygga och att riva, och därför lämplig som sommarviste för ett nomadiserande jägarfolk.

Vinterhyddan | Vikingahuset | Medeltidshuset | Tipin


Vinterhyddan

Jägarstenålder

Vinterhyddan är av skärvstensvallstyp vilket innebär att hyddbottnen är nedgrävd i marken och omgiven av en vall av jord och skärvsten.

Skärvstensvallar är fornlämningar från jägarstenåldern som förekommer i Norrlands inland. Fyndmaterialet i dessa vallar talar för att de har varit vinterboplatser, men av själva hyddkonstruktionen finns inga spår. En skärvstensvallshydda bör alltså ha varit byggd i en relativt lätt konstruktion som inte lämnar några spår, men ändå är så stabil att den klarar vinterns snötyngd. Bågstångskonstruktionen, som bl a använts i samernas bågstångskåtor, uppfyller dessa krav och därför har vi valt att använda oss av den tekniken. Vinterhyddans bärande konstruktion består av tre par bågstänger. Hyddan är täckt med slanor, näver och stentorv. Dörren är sydd i näver.

Sommarhyddan | Vikingahuset | Medeltidshuset | Tipin


Vikingahuset

Vikingahuset är ett 10 m långt och 5,5 m brett hus med en förrådsdel och en bostadsdel. I bostadsdelen finns eldpall, bord och bänkar, väggfasta bänkar med 6 sovplatser samt en säng med förebild från Osebergsfyndet.

Huset är byggt i en treskeppig sidsulekonstruktion med fyra bärande bockar som är nedgrävda ca 1 m i marken. Väggarna har byggts i flera olika tekniker - stavverk, skiftesverk och klinat flätverk. Taket är lagt med virke (halvklovor) och flera lager näver. Arbetet har huvudsakligen utförts med handverktyg. T ex så har allt virke barkats för hand och kluvits för hand med yxa och kilar. Bilan har använts flitigt. För att spara tid har motorsåg använts till vissa arbetsmoment.


Drakhuvud på vindskivorna

Rökluckorna

Sommarhyddan | Vinterhyddan | Medeltidshuset | Tipin


Medeltidshuset

Det tidigmedeltida huset är byggt i en tidstypisk knuttimringsteknik med rännknutar, trapetsformade syllar, lutande gåtar, oxhornsgluggar och har tak av näver och spräckta klovor. Rekonstruktionen är baserad dels på ett underlag författat av Peter Sjömar, dels på befintliga hus från medeltiden, bl a två uthus från 1300-talet i byn Äggen utanför Sveg.


Medeltidshuset under byggnad

Sommarhyddan | Vinterhyddan | Vikingahuset | Tipin


Tipin

Tipin är ett exempel på en flyttbar tältbostad, tidigare använd av de nordamerikanska prärieindianerna.
Läs mer om tipin i MNT-elevernas projektarbete Tipi!
.

Sommarhyddan | Vinterhyddan | Vikingahuset | Medeltidshuset


Startsida

Institutet för Forntida Teknik 2007-09-20