Aktuella uppsatser
Experiment på Eketorp 2007.

Projektarbeten vid kursen Människa-Natur-Teknik vid Bäckedals folkhögskola, våren 2003.

Projektarbeten vid kursen Människa-Natur-Teknik vid Bäckedals folkhögskola, våren 2002.
 • Isläggar av Malin Broström, David Ekblad, Jennie Hallquist, Yuri Alexandrov. Om rekonstruktioner av vikingatida 'skridskor' - isläggar. Reconstructions of 'skates' from the Viking Age.

 •  Vikingatida   hänglås av Ante Backlund, Tobias Karlsson och Johan Holst. Tillverkning av vikingatida hänglås. Manufacturing of padlocks from Viking Age.

 • Silverlödning av Johan Davidsson & Rikard Zetterquist. Många experiment med tidiga lödtekniker. Early soldering techniques - many experiments.

 • Rapport från ryska arkeologiska undersökningar i Staraja Ladoga

 • Annie in Wonderland by Tomas Johansson. A science fiction about how people will experience archaeology and history in year 2023.


 • Ovala eldslagningsstenar - vad har de använts till? av Jannika Grimbe- CD-uppsats i arkeologi, 66 sid, många bilder. (Pdf-fil för Acrobat Reader - 624 kb, som det tar en stund att ladda hem!) Experimental analysis of strike-a-lights, oval stones, common in Scandinavia.


 • 300 fornbyar i Europa av Tomas Johansson. Antalet fornbyar i Europa har ökat kraftigt de senaste åren. 300 reconstructed archaeological open air museums in Europe.
 • Paradigmskifte. Tankar kring nya sätt att se på historiaoch arkeologi. Tomas Johansson. English version: Change of paradigm - about ancient villages, ancient technology and traditional culture historical museums. Tomas Johansson. 

 • Vikingamöte i Eura, våren år 2000 hölls ett vikingamöte i Finland med ett 70-tal deltagare från Finland, Sverige och Estland. I Eura finns rekonstruktioner, utställningar, berömda vikingatida dräkter och nära 1300 gravar från vikingatiden. 


 • Spindle in Karelia, about customs and superstions in Russian Karelia. The Karelian ethnologist Svetlana Zhulnickova gave this lecture 1999 when she was studying traditional techniques in Sweden.


 • Mat från förr, en studie i metoder, recept och skärvstenens egenskaper av Jan Dufva. Ca 80 sid. PDF-fil (zippad). 1,1 Mb, (Acrobat Reader behövs). 
 • Sibirisk bärplockare. Beskrivning av hur man bygger en sibirisk bärplockare av näver som fungerar effektivare än våra moderna motsvarigheter.


 •  Järnframställning.   Digital version av tidskriften FORNTIDA TEKNIK 1/91. Framstående experter beskriver detta fascinerande teknikområde. Ca 60 sidor. Zippad doc-fil. 240 kB.


 • Experimentell arkeologi. Digital version av tidskriften FORNTIDA TEKNIK 15/87. Välkända arkeologer skriver om den experimentella arkeologin och dess möjligheter. Ca 60 sidor. Zippad doc-fil. 150 kB.


 • Forntida Mat. Digital version av tidskriften FORNTIDA TEKNIK 2/89 1/90. Forntida matrecept, att äta som en stenåldersjägare, hälsotips för stenåldersjägare! Ca 45 sid. Zippad doc-fil. 70 kB.


 • Forntida Teknik. Bok av Tomas Johansson, 176 s. Utgiven av ICA-förlaget 1993. Ur innehållet: tillverka stenredskap av flinta och andra material, brons och bronsgjutning, järnframställning i blästerugn, göra eld med pinnar och eldstål, vi byggde en vikingabåt. Ej tillgänglig digitalt, men finns på bibliotek. ISBN 91-534-1494-2.


 • Vi byggde en fångstgrop. Om anläggande av en fångstgrop för älg. Från FORNTIDA TEKNIK 9/83. Författare: Tomas Johansson. Zippad doc-fil. 230 kB. Ca 10 sid.


 • Matmängder under stenålder och vikingatid. Beräkningar av näringsinnehåll i traditionell mat. Länk vidare till uppsats på ca 40 sidor som är en detaljerad studie av matsituationen på en tänkt vikingagård i Härjedalen. (Även som pdf-fil HÄR!)<


 • Kolning. Hur kol kan framställas med några olika traditionella tekniker - resmila, skorstensmila, liggmila, samt kolning i grop.
  Författare: K-G Lindblad.


 • Gropanläggningar med uppvärmd sten.  Konstruktioner och funktioner hos skärvstensgropar i Mellannorrlands inland under förhistorisk och historisk tid.
  Författare: Erik Norberg. C-uppsats i arkeologi. Umeå universitet 1996. Zippad doc-fil. 65kB.


 • Saivaara II. Studie av kvartsmaterial från norrbottnisk boplats, ca 3 400  - 3 200 f.Kr. Författare: Erik Norberg. D-uppsats vid Umeå universitet, vt 1977. Ca 50 s. (Zippad doc-fil)


 • Skifferknivar i praktiken Tillverkning och test av olika typer av skifferknivar som användes i södra Norrland för 5000-3500 år sedan.
  Författare: Åsa Wilhelmsson. Utdrag ur en CD-uppsats i arkeologi. Umeå universitet 1996.


 • Varför hittar man skidor i myrar? Nära tvåhundra fynd av av forntida skidor har gjorts i Skandinavien. Det rör sig om myrfynd och skidorna har bevarats under årtusenden. Kanske hamnade skidorna i myrarna av rent praktiska skäl!
  Författare: Yngve Ryd. Ur Forntida Teknik 2/94. 12 kB.
  Zippad doc-fil.


 • The Nentsy Knots En kort beskrivning av två knopar som används av nentserna, ett sibiriskt folk.
  Författare: Rolf Kvicklund. Ur tidskriften Knotting Matters No. 53, 1996.


 • Rapport från evenkiskt besök. Den 14-25 mars 1997 gästades Bäckedals folkhögskola av tre evenker från den sibiriska tundran. De fungerade som lärare i sina traditionella tekniker under en vecka på MNT-kursen. Anteckningar som gjordes under detta unika besök har sammanställts i ett kompendium.


 • Metallgjutning med forntida metoder. Här beskrivs tekniken slunggjutning med förlorad form, enligt den ryske arkeologen och metallurgen Rafael Minasyan.
  Författare: K-G Lindblad. Ur Svenska Konstsmidesföreningens nyhetsblad "Nytt om smide och smeder", april-1997.


 • Projektarbeten från MNT-kursen 1982-96 Här presenteras ett urval av de experiment och erfarenheter som eleverna på kursen Människa-Natur-Teknik vid Bäckedals folkhögskola har gjort genom åren. Hundratals sidor!


Startsida

Institutet för Forntida Teknik 2009-01-04