Bakgrund

 

Institutet grundades 1980 i Östersund.

Verksamheten har sina rötter i den experimentella arkeologin, där efterliknande försök har gjorts sedan mitten av 1800-talet. Vi har dock en vidare förankring och anknytning till en rad olika ämnesområden, exempelvis naturvetenskap, antropologi och hantverk.

Det praktiska kunskapsidealet har alltid varit viktigt för oss, att försöka lära sig och få insikter i olika tekniska processer i praktiken; alltifrån hur man tillverkar en stenyxa till hur man framställer järn eller garvar skinn på traditionellt sätt.


  Några ämnesområden som vi sysslat med är:

  - stensmide,
  - järnsmide och järnframställning,
  - skinngarvning,
  - bronsgjutning,
  - träbearbetning,
  - båtbygge (vikingabåtar, skinnbåtar)
  - metoder att göra upp eld,
  - keramik,
  - huskonstruktioner
  - tester av olika hustyper som bostad,
  - ben och horn,
  - textila tekniker,
  - fångstmetoder,
  - mat och matlagning


Utvecklingen av kunskaper har ägt rum inom ett nätverk av personer som specialiserat sig på olika områden. Resultaten har sedan förts vidare i vår egen tidskrift, i andra publikationer, i TV- och radioprogram, i samband med hundratals föredrag och regelrätt undervisning, alltifrån dagis till lärarutbildning i Sverige och Norge och till kurser på universitet i flera olika länder och världsutställningen i Sevilla.

Tidskriften FORNTIDA TEKNIK publicerades under 15 år och sammanlagt trycktes 800 sidor. Varje nummer trycktes i 2000-3000 exemplar, i något fall 5000 exemplar. FORNTIDA TEKNIK finns på stora vetenskapliga bibliotek ute i Europa. Utgivningen upphörde 1995, och numera publicerar vi, av praktiska skäl, material över Internet.

Besöksrekordet är från oktober 2002 då 90.360 texter och bilder levererades från hemsida till besökare från hela världen.

Kurser på Bäckedals folkhögskola i Sveg, som har pågått sedan 1982, har spelat en särskilt viktig roll inom undervisningen. Under lång tid har utbildningen där varit den enda i sitt slag i Europa. Mer än 300 elever har gått den långa kursen i forntida teknik, och många har sedan fortsatt på sina hemorter och stimulerat utvecklingen.

Sverige har idag flest forntidsanläggningar per captia i världen. Skolan har också drivit ett hundratal kortare kurser i forntida teknik.

Under 1997 - 98 drev vi ett EU-projekt tillsammans med landstinget i Jämtland. Avsikten var bl.a. att profilera Bäckedals folkhögskola mot forntida teknik. Flera rekonstruerade forntidshus byggdes (stenålder, vikingatid, medeltida, se menyn), lärare från andra länder bjöds in (bl.a. sibiriska evenker), och arbetet på vårt digitala bibliotek fortsatte. Biblioteket innehåller nu ca 50 000 sidor, och är möjligt att fritextsöka på några sekunder.

Under de senaste åren har vi varit aktiva i bl.a Estland och Ryssland. Under 2000 - 2001 drivs ett projekt med stöd av Svenska Institutet som berör traditionell teknik i Östersjöregionen. Deltagare är bl.a. Estlands friluftsmuseum och det ryska friluftsmuseet Kizhi i Karelen. Under 2002 har vi varit engagerade i samarbete med vikingastaden Staraja Ladoga i Ryssland.

Institutet är också plattform för Nätverket Sveriges Levande Forntid som är en samverkansorganisation för ett 30-tal fornbyar i Sverige.

Dokumentation

Under åren har dokumentation av traditionell teknik gjorts i Alaska, Kanada, Grönland, Sibirien, Kolahalvön, Mali, Burkina Faso, Estland och Sri Lanka. 1992 gjorde vi en dokumentation av vardagstekniken bland evenker och nener i norra Sibirien. Det var ett samarbete med Sveriges Television, Vetenskapens Värld, och resulterade bland annat i en TV- produktion som visats i svensk, rysk och polsk tv. Vi har också arbetat som konsulter för BBC i stora teveproduktioner.

 


Adress


Postadress: Arwo Pajusi
Fasslycke 111
385 97 Söderåkra

Telefon:0486-25052

E-mail: forntidateknik (AT) telia.com
Startsida

Institutet för Forntida Teknik 2008-05-07