Startsida

 

 
 

JärnVi arbetar med tidig teknikhistoria. Vi är intresserade av forntida och förindustriell teknik, framför allt i de subarktiska och norra barrskogsområdena.

Vi sysslar med kunskapsutveckling, dokumentation, undervisning och information.

Sibirisk bärplockareHär finns mer än 1000 sidor med anknytning till forntida och traditionell teknik.

Vår hemsida har haft ca 514.000 besök sedan april 1996, och besökarna har tittat på totalt 2.208.000 bilder och texter. 

 

Några ämnesområden som vi sysslat med är:Evenkisk kåta

 • stensmide
 • järnsmide och järnframställning
 • skinngarvning
 • bronsgjutning
 • träbearbetning
 • båtbygge (vikingabåtar, skinnbåtar)
 • metoder att göra upp eld
 • keramik
 • huskonstruktioner
 • tester av olika hustyper som bostad
 • ben och horn
 • textila tekniker
 • fångstmetoder
 • mat och matlagning

 

 

 

 

   UNESCO 
    har valt vår hemsida att vara
    med i deras "Millennium Guide to
    Cultural Resources on the Web".

 

     
      Vår sida är en av 
        Skolverkets kvalitetslänkar


Bakgrund
Startsida

Institutet för Forntida Teknik 2007-09-20